Fast Feed / One Architecture Week / Накратко

Градско планиране в Прага

През 2013 Община Прага създава Института за планиране и развитие (ИПР), с цел това да бъде основен инструмент за развитието на градската среда в Прага. В това интервю говорим с Петр Хлавачек, директор на ИПР. Въпросите са подготвени от Любо Георгиев (ONE ARCHITECTURE WEEK). Контактът с Петр Хлавачек бе осъществен по време на форума re-SITE, в който, благодарение на Чешкия център в София взе участие и Любо Георгиев.
 
 
 
Каква система за градско планиране имаше в Прага преди ИПР? Съществуваше ли позицията “главен архитект”?
Позицията “главен архитект” в Прага е създадена през 1961. През 1994, след промяната на политическата система, позицията “главен архитект” бе премахната, а администрацията, обвързана с тази позиция бе трансформирана в Отдел за градско развитие. Целта на този отдел не бе да се занимава само с архитектурни въпроси, ами с градското развитие като цяло (план за използването на териториите, стратегическо планиране и други). Тази трансформация имаше и символично значение, тъй като позицията “главен архитект” бе възприемана от много хора като реликва. Но работата на новосъздадения отдел не протичаше много гладко и през 2013, след поредица от стъпки Отделът бе трансформиран в Институт за планиране и развитие. От създаването си институтът провежда реформа в системата на градското планиране и развитие на Прага. Основно усилията биват влагани в интеграция и координация на работата на на различните страни в градското планиране.
 
Какво е иновативното в структурата на ИПР и каква промяна донесе то в процеса на градско планиране в Прага?
Най-голямата промяна, която ИПР осъществява е увеличената координация и взаимодействие на всички участници в развитието на града: от техническата администрацията на пътищата, през компанията за градски транспорт до политиците и гражданското общество. Опитваме се да съберем на едно място организации, които никога не са говорили помежду си преди.
 
Увеличената координация е насочена и към различните части на ИПР. Една от основните цели на ИПР бе да бъде създадена институция, в която да се подготвят по един координиран начин всички важни концепции за града: от планът за използване на собственостите до стратегически планове. С времето осъзнаваме колко трудно е да бъде осъществена тази амбиция, но не се отказваме в опитите си да създадем цялостен и последователен подход в градското планиране.
 
Относно структурата на ИПР, няколко различни подразделения бяха създадени, които отсъстваха в Прага по-рано. Например Отделът за градско детайлиране, в който влизат структури като Офисът за публичните пространства. До този момент в Прага е била ясно видна липсата на концепция за развитието на публичните пространства. Една важна стъпка бе създаването на Градски консултативен съвет, който е един вид отворен експертен съвет, заседаващ редовно и обсъждащ въпроси, свързани с развитието на града.
 
Кой участва в процеса на планиране на града (община, инвеститори, граждани, граждански организации, и т.н.)?
Ситуацията е същата, както в повечето европейски градове. Имаме Общински съвет, както и отделни градски райони. И разбира се жители, инвеститори, НПО и др.
 
Кой поема инициативата в процеса на градско планиране и как са разпределени ролите?
Задачите и дейностите на ИПР биват определяни от Общинския съвет. ИПР подготвя концептуални документи в съвместна работа с други организации: общински райони, общински предприятия (Пътища, Градски транспорт), експерти и граждани.
 
Как структурата на старата организация за градско планиране премина в новата организация (ИПР)? Как стана трансформацията?
Създаването на ИПР не представлява разрез с миналото, предишният Отдел за градско развитие не бе заличен “от лицето на земята”. По-скоро новата организация бе създадена на основите на предишната. ИПР е също така по-голяма организация от предшественика си: бяха създадени нови отдели, но още по-значимото е, че бяха привлечени много нови лица, често високо уважавани експерти.
 

Коментари:


Галерия