Fast Feed / Накратко

Покана за участие unMonastery- Matera

Matera 2019, в сътрудничество с Edgeryders стартира първият прототип на резидентния проект unMonastery. Той започва от 01 Февруари 2014 и завършва на 31 май 2014 година. Периодът на участие на желаещите може да варира в зависимост от обхвата на проекта им, като минималният престой е 2 месеца. 

Записвания до 20 декември 2013 тук

Какво е unMоnastery?

Обикновено голяма сграда, съчетаваща в себе си няколко функции, включително ежедневно обитаване и многофункционални работни пространства.  Намиращо се в малко село или град в Европа - unMonastery е нов вид социално пространство, обитавано от 10-20 международни социални иноватори. Използвайки най- доброто от функционалността на истинския манастир, тези пространства дават шанс за развиване на дълбоки взаимоотношения между обитателите, в работата им за общата цел, посветена в служба на местната общност.

Матера, Италия

unMonastery е проектирана за решаване на редица неотложни социални проблеми, които стават повсеместни в цяла Европа: голям брой неизползваем жилищен фонд и изтичане на мозъци от провинциалните населени места. Радикалните времена изискват радикални решения : unMonasterians практикуват начин на живот в подкрепа на общностите да отключват своя потенциал за промени и усвояване на неизползваните ресурси.  

Проектът се отличава с това, че привлича участници от предварително изградена мрежа от високо квалифицирани и мотивирани хора, известни като EdgeRyders. Edgeryders е международна общност с повече от 1300 члена, които са се събрали през 2011 г. като мрежа от експерти, които консултират Съвета на Европа, относно европейската политика за младежта.

Това религия ли е?

Исторически погледнато, манастирите следват строга йерархия и подчинение към фиксирана религиозна ценност. Концепцията на unMonastery изключва тези похвати от своята идеология, точно и затова в името присъства “UN”, като знак за обединение и равенство. 

Етикети: матера, unmonastery, резидентство

Коментари:


Галерия