Tag: архитектурна критика RSS

Джейн Джейкъбс и Ян Геел

епизоди на критика и утвърждаване на публичното пространство на модерния град

Градската среда като средство за обучение

Част от поредицата "Архитектурна критика"

С мисъл за София

Част от поредицата "Архитектурна критика"

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ПАМЕТНИЦИ

и обществените градски пространства в постсоциалистическия български град

Галерия