КОНТАКТИ

София 1000, ул. Юрий Венелин 2, ет. 3 (над партер)

T: + 359 2 988 1009
; F: + 359 2 986 5429
E: info@edno.bg


ЕКИП

Асен Асенов

Директор
assen@edno.bg

 

Йоана Стефанова

Външни комуникации
joana@edno.bg

 

Мария Ларгова

Финанси
maria_largova@edno.bg

 

Диана Тонева

Счетоводител
toneva.diana@edno.bg

 

Рая Стефанова

ONE DESIGN WEEK
raya@edno.bg    

            

Елианна Лилова

ONE DANCE WEEK
elianna.lilova@edno.bg                     

 
Любо Георгиев

ONE ARCHITECTURE WEEK
ljubo@edno.bg

 

Анита Табахнева

Мениджър международни проекти

anita@edno.bg

Галерия