CAG Encho Pironkov

CAG Encho Pironkov

1 Vasil Kanchev St.

Kosmos Cinema

Kosmos Cinema

48 Gladstone St.


Artnewscafe

Artnewscafe

38 Otets Paisii St

ЕDNO OFFICE

ЕDNO OFFICE

10 Hristo Dyukmedjiev St

Melformator

Melformator

25 Konstantin Stoilov St

A+ Gallery

A+ Gallery

18 Zagreb St, Kapana

Incubator

Incubator

1-6 Bratya Pulievi St

Basquiat

Basquiat

4-6 Bratya Pulievi St, Kapana

Rukodelnitsata

Rukodelnitsata

19 Benkovski St, Kapana

 


Lastici Gallery

Lastici Gallery

6 Hristo Dyukmedjiev St

UPA Union of Plovdiv Artists

UPA Union of Plovdiv Artists

32 Gladstone St.

Studio 24

Studio 24

24 Zlatarska St.

Incubator Art Space

Incubator Art Space

4 Bratya Pulievi St., Kapana

Plovediv

Plovediv

3 Kurtevich St

Soundtrap

Soundtrap

1 Bratya Pulievi St

1 2

Gallery