One Foundation for Culture and Arts

Фондацията е основана от Едно през 2010 г. с името Sofia Foundation for Culture and Arts. Нейната цел е да подкрепя реализацията на стойностни и общественозначими международни културни събития в България, и да подпомага местната сцена, като продуцира артистични проекти в колаборация с международни организации. През 2014г. фондацията се преименува на One Foundation for Culture and Arts.

Фондацията има амбицията да се превърне и в ракета носител за иновативни и адекватни на световните тенденции културни продукти с бългaрско участие, които да излязат от границите на страната и да привлекат вниманието на международната общност от артисти, продуценти на културни събития и почитатели на съвременното изкуство.

 

Галерия