„Dance connected - създаване на капацитет за укрепване и разнообразяване на българската съвременна танцова сцена“ е проект на Фондация "ЕДНО за култура и изкуства", който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорства и експертна помощ (TF PEF). 

В рамките на българо-швейцарското сътрудничество консорциум, състоящ се от InnovaBridge Foundation, Швейцария, Neosys ООД, Швейцария и Балканския институт по труда и социалната политика (БИТСП), бе упълномощен от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) да бъде Швейцарско междинното звено (SIB) да управлява програмата в България. Повече за финансиращата програма може да намерите на http://www.swissbgcooperation.bg/bg.

Проектът Dance connected (Договор  № PF 013-016 / 10.03.2014) се изпълнява в партньорство с Foundation Cie Gilles Jobin (Женева) и Foundation Cie Philipe Saire (Лозана) от месец март 2014г. и е с продължителност 18 месеца. Dance connected се стреми да засили и подпомогне развитието на съвременния танц в културната среда в България. Фондация "ЕДНО за култура и изкуства" и нейните партньори споделят разбирането, че културното инженерство и мениджмънт стават все по-важен индикатор за икономическия растеж на една страна. Dance connected е част от прогресивния опит да се съживи и обогати културния пазар в България.

Общата цел на проекта е да се засили и разнообрази българската танцова сцена, по начин, по който ще произвежда конкурентни и ценни продукти на национално и международно ниво, и по този начин да се превърне в полезен и движещ фактор за българската културна икономика.

Специфичната цел на Dance Connected е:

- да се насърчи провеждането на местни съвременни танцови представления чрез засилване обмена на професионално ноу-хау и опит, както и адресиране към разработването на политики и възможности за финансиране;

- да популяризира изкуството на съвременния танц като приятен и предпочитан художествен или развлекателен фактор, като го представи на широката общественост като интересен и достъпен, разбираем, многостранен, доходен и привлекателен избор на кариера."

Общата стойност на проекта е 160 780,00 лева, като стойността на безвъзмездните финансови средства по програмата е 144 702,00 лева.

Повече информация относно активностите, които включва проектът, може да намерите тук.

 

Галерия