ЕДНО е платформа за съвременна култура.

Нашата мисия е да реализираме качествени проекти, да привличаме нови публики и да провокираме обмен между местни и чуждестранни артисти.

Ежегодните фестивали на ЕДНО за дизайн, танц и архитектура представят талантливи автори от цял свят, които чрез работата си демонстрират активно отношение към времето и средата и провокират местната сцена.

Чрез богатото си портфолио от международни културни проекти и акции, ЕДНО работи за позиционирането на България като интригуващо място за сътрудничество между креативните хора от всички континенти. 

Галерия