ВЪЗМОЖНОТО НЕВЪЗМОЖНО
 
Следствията са причини. Средствата са цели. 
Капиталът създава труд, информацията - събития, произведенията - изкуство. Крайните точки са начални. Осъществените някогашни утопии днес симулират самите себе си. Реализацията им беше и техен край. Притегателната им сила някога се криеше във вродената им обреченост, в идеята за собствената им невъзможност. Утопии днес няма, защото няма невъзможни неща. 
 
Големите идеологически конфликти са в миналото. Светът е постигнал някаква порочна, безапелационна форма на консенсус. Деспотичен баланс, налагащ здравословните норми на целесъобразността. Всеки процес води до резултат, всяка идея иманентно съдържа реализацията си. Според Бодрияр "събитията не отиват по-далеч от своя предугаждан смисъл, от своето програмиране и разпространение".
 
Всичко е в обсега ни, непосредствено, мигновено, възможно. Тази епоха на възможностите парадоксално връзва ръцете ни, кастрира желанията ни. Загубата на невъзможното ни обрече на безизходица.
 
ONE ARCHITECTURE WEEK 2014 цели да потърси архитектурата, която вижда отвъд себе си. Фестивалът провокира "невъзможни" ситуации, от една страна поставяйки под въпрос установени практики, а от друга комуникирайки идеята за връщането на невъзможното като категория. Това е опит за създаване на лабораторна среда, изолирана от очаквания, рестрикции и модели. Пространство на вакуум, в което присъстват единствено идеи-стимули и компонентите на експеримента. Фестивалът размива съсловни граници, създава връзки там където ги е нямало. Чрез преосмислянето на архитектурата като културна материя, фестивалът насочва вниманието към основни проблеми на съвременната култура.
 
Светослав Мичев, Стeфан Минков и Христо Станкушев
dontDIY

Галерия