ЗЕЛЕНО АВЕНЮ

ЗЕЛЕНО АВЕНЮ

 • Васил Кайков
СПОРТНА ПРОГРАМА

СПОРТНА ПРОГРАМА

 • BG Бъди активен
ФАКУЛТЕТ В СТОПЛИПИНОВО

ФАКУЛТЕТ В СТОПЛИПИНОВО

 • Жане ван Хейсвайк
МАЙСТОРСКИ КЛАС

МАЙСТОРСКИ КЛАС

 • Рита Юстесен и Яндрик Хукстра
ИДЕАЛНИЯТ КОНКУРС

ИДЕАЛНИЯТ КОНКУРС

 • Свилен Овчаров
ПРОМЕНЛИВАТА МАРИЦА

ПРОМЕНЛИВАТА МАРИЦА

 • Марина Отеро и Мерве Бедир
КАРТА НА СТАРОТО КОРИТО

КАРТА НА СТАРОТО КОРИТО

 • Студентско проучване
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ

 • Зелени Балкани
РЕЧНА ЕКСПЕДИЦИЯ

РЕЧНА ЕКСПЕДИЦИЯ

 • Зелени Балкани и Мерве Бедир
ИСТОРИИ ОТ МАРИЦА

ИСТОРИИ ОТ МАРИЦА

 • Мимо Райчев
ОТВОРЕНА ПРОГРАМА

ОТВОРЕНА ПРОГРАМА

 • Идеи за събитие?
ПО-МОСТА

ПО-МОСТА

 • Колектив Кино Космос

Галерия