ПРОМЕНЛИВАТА МАРИЦА

  • Марина Отеро и Мерве Бедир

“Променливата Марица” е изследователски проект, който ще проследи житейския избор на различни общности, избрали да прекосят Марица в търсене на по-добър живот. Изследването ще обхване бежанските лагери около границата с Турция и историите на техните обитатели.

Това изследване се осъществява от Мерве Бедир, куратор на One Architecture Week 2015 и Марина Отеро, част от екипа After Belonging, куратори на Архитектурното триенале в Осло през 2016.

Къде: Границата на Турция с България и Гърция

Кога: 20.09-22.09; цял ден


Галерия