Септември 2015
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
  1 2 3 4 5 6 10:00 - 17:00 РЕЧНА ЕКСПЕДИЦИЯ
7 20:00 - 21:00 ФИЛМОВА ПРОГРАМА 8 20:00 - 21:00 ФИЛМОВА ПРОГРАМА 9 20:00 - 21:00 ФИЛМОВА ПРОГРАМА 10 19:00 - 23:00 Парти 11 20:00 - 23:00 Парти 12 19:00 - 20:00 КАРТА НА СТАРОТО КОРИТО 20:00 - 21:00 ФИЛМОВА ПРОГРАМА 21:30 - 23:00 Парти 13 20:00 - 21:00 ФИЛМОВА ПРОГРАМА
14 19:00 - 20:00 РАЗГОВОРИ ЗА РЕКАТА 20:00 - 21:00 ФИЛМОВА ПРОГРАМА 15 18:00 - 20:00 РАЗГОВОРИ ЗА РЕКАТА 20:00 - 23:00 Парти 16 18:00 - 20:00 РАЗГОВОРИ ЗА РЕКАТА 20:00 - 21:00 ФИЛМОВА ПРОГРАМА 17 10:00 - 18:00 ПО-МОСТА 10:00 - 18:00 ЗЕЛЕНО АВЕНЮ 18:00 - 20:00 РАЗГОВОРИ ЗА РЕКАТА 20:00 - 21:00 ФИЛМОВА ПРОГРАМА 18 10:00 - 18:00 ПО-МОСТА 10:00 - 18:00 ЗЕЛЕНО АВЕНЮ 10:00 - 18:00 ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ 18:00 - 19:00 ПРИОБЩЕНА РЕКА 19:30 - 20:00 СПОРТНА ПРОГРАМА 20:30 - 22:30 Откриващо парти с Рут Колева 19 09:30 - 13:30 СПОРТНА ПРОГРАМА 10:00 - 18:00 ПО-МОСТА 10:00 - 18:00 ЗЕЛЕНО АВЕНЮ 10:00 - 18:00 ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ 10:00 - 14:00 АРХИТЕКТУРА ЗА ЖИВОТНИ 11:00 - 12:00 ОБИКОЛКИ НА ОСНОВНАТА ИЗЛОЖБА 15:00 - 17:00 РЕЧНАТА ГРАДИНА 16:00 - 20:00 АРХИТЕКТУРА ЗА ЖИВОТНИ 17:00 - 21:00 СПОРТНА ПРОГРАМА 17:00 - 19:00 Обиколка на намесите 19:00 - 20:30 ПРИОБЩЕНИ СЕНКИ - отменено 20:00 - 20:30 МАРИНА ОТЕРО ВЕРЗИЕР 20:30 - 21:00 АДАМ ГЕБРИАН 21:15 - 22:15 ПРИОБЩЕНИ СЕНКИ - отменено 20 10:00 - 18:00 ПО-МОСТА 10:00 - 14:00 АРХИТЕКТУРА ЗА ЖИВОТНИ 10:00 - 18:00 ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ 10:30 - 11:30 ЙОГА ЗА ДЕЦА 11:00 - 12:00 ОБИКОЛКИ НА ОСНОВНАТА ИЗЛОЖБА 15:00 - 17:00 БАЛКАНСКИ СИНДРОМ? 16:00 - 20:00 АРХИТЕКТУРА ЗА ЖИВОТНИ 17:00 - 17:30 ПОЛСКА АРХИТЕКТУРА 17:30 - 18:00 АДАТА 18:00 - 18:30 ПЛАЖЪТ В МАДРИД 18:00 - 20:30 ПРИОБЩЕНИ СЕНКИ 18:30 - 19:00 АТЛАС НА СТАРИТЕ ГРАДОВЕ В ИРЛАНДИЯ 19:00 - 19:30 ДО ЕВРОПА И НАЗАД 21:15 - 22:15 ПРИОБЩЕНИ СЕНКИ - отменено
21 10:00 - 18:00 АЛТЕРНАТИВЕН УРБАНИЗЪМ 10:00 - 18:00 ОТВОРЕНА ПРОГРАМА 10:00 - 18:00 ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ 11:00 - 12:30 ОПОЗНАЙ РЕКАТА И НЕЙНИТЕ ОБИТАТЕЛИ 19:00 - 20:00 ИСТОРИИ ОТ МАРИЦА 20:00 - 21:00 ФИЛМОВА ПРОГРАМА 22 10:00 - 18:00 АЛТЕРНАТИВЕН УРБАНИЗЪМ 10:00 - 18:00 ОТВОРЕНА ПРОГРАМА 10:00 - 18:00 ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ 18:00 - 19:00 ТРАКИЯ, ПРЕДИ И СЕГА 18:30 - 19:30 ИКОНОМИКАТА НА РЕКАТА 19:00 - 20:30 СПОРТНА ПРОГРАМА 20:00 - 21:00 ФИЛМОВА ПРОГРАМА 23 10:00 - 18:00 ОТВОРЕНА ПРОГРАМА 10:00 - 18:00 ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ 18:00 - 21:00 СПОРТНА ПРОГРАМА 18:30 - 19:30 Отменен ГРЕБНИЯТ КАНАЛ 19:00 - 21:00 НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ 20:00 - 21:00 ФИЛМОВА ПРОГРАМА 24 10:00 - 18:00 ФАКУЛТЕТ В СТОПЛИПИНОВО 10:00 - 18:00 УПРАВЛЕНИЕ НА РЕКИТЕ 10:00 - 18:00 ОТВОРЕНА ПРОГРАМА 10:00 - 18:00 ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ 10:30 - 12:00 СПОРТНА ПРОГРАМА 18:00 - 19:00 ПО-МОСТА 18:30 - 19:30 АКТИВНО ОБЩЕСТВО 18:30 - 19:30 АКТИВНИ ИГРИ 20:00 - 21:00 ФИЛМОВА ПРОГРАМА 25 10:00 - 18:00 ФАКУЛТЕТ В СТОПЛИПИНОВО 10:00 - 18:00 ОТВОРЕНА ПРОГРАМА 10:00 - 18:00 ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ 16:00 - 18:00 НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ 18:00 - 19:00 УРОЦИ ПО КОЛОЕЗДЕНЕ 18:30 - 20:00 ГРАДОВЕТЕ НА МАРИЦА 20:00 - 21:00 ФИЛМОВА ПРОГРАМА 26 10:00 - 18:00 ФАКУЛТЕТ В СТОПЛИПИНОВО 10:00 - 18:00 ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ 10:30 - 12:00 РЕКАТА КАТО СПЪТНИК 11:00 - 13:00 ИДЕАЛНИЯТ КОНКУРС 11:00 - 12:30 КУЛТУРНА СТОЛИЦА И ГРАДСКО РАЗВИТИЕ 14:00 - 20:30 Форум 20:00 - 23:00 Закриващо парти 27 09:30 - 17:30 СПОРТНА ПРОГРАМА 10:00 - 15:00 МАЙСТОРСКИ КЛАС 16:30 - 17:00 НОВА БИБЛИОТЕКА ЗА ВАРНА 17:00 - 19:00 ОБЩНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ 18:00 - 20:30 ПРИОБЩЕНИ СЕНКИ - отменено 19:00 - 21:00 ХЛЯБЪТ КАТО СРЕДСТВО ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА 19:00 - 20:00 ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ 19:30 - 20:30 ДЖОУЗЕФ ГРИМА 20:00 - 20:30 ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 21:15 - 22:15 ПРИОБЩЕНИ СЕНКИ - отменено
Форум Разговори Намеси Изложби Деца Акции Парти

Галерия