ONE ARCHITECTURE WEEK е събитие на ЕДНО
 
Директор ONE ARCHITECTURE WEEK       
Любо Георгиев                                                  
ljubo@edno.bg
 
Външни комуникации
Йоана Стефанова
joana@edno.bg
 
Мениджър международни проекти
Анита Табахнева
anita@edno.bg
 
Финансов директор
Мария Ларгова
maria_largova@edno.bg
 
Счетоводители
Диана Тонева
toneva.diana@edno.bg
 
Райна Джoджова
rayna@edno.bg
 
ПР
Хелиана Велинова
velinova@edno.bg
 
Мениджър логистика
Веселина Ермова
vessi@edno.bg
 
Мениджър доброволци
Димитър Попов
mitko.popov@edno.bg
 
Мениджър продукция
Костадин Георгиев
wicked@udarnatagrupa.com
 
 
Офиси на Едно
1000 София
ул. Юрий Венелин 2
T: + 359 2 988 1009
F: + 359 2 986 5429
E: architecture@edno.bg 
 
4000 Пловдив
ул. Христо Дюкмеджиев 10
Т: +359 879 48 95 53
E: architecture@edno.bg

Галерия