Юни 2015
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
15 16 17 18 19 09:30 - 19:00 КАК СЪРДЕЛ НАПРАВИ РЕМОНТ 11:00 - 19:00 ВАРИАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ 11:00 - 19:00 ЩРИХ И СТИХ 18:00 - 00:00 ВАРИАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ 18:00 - 00:00 ACMÉ PARIS В ПЛАКАТИ 18:00 - 00:00 ЛЮБИМ ГРАД 18:00 - 00:00 Пътуване през миналото и бъдещето на дизайна на бижута 18:00 - 00:00 ИГРАТА НАСЪРЧЕНА 18:00 - 00:00 Интериорни аксесоари в женски род 18:00 - 00:00 РЕТРО БОНБОНИ – ЗА ДЕТСКИТЕ СПОМЕНИ 18:00 - 00:00 Дипломни проекти: Рая Стефанова “Жива пръст” 18:00 - 00:00 БАЛАНС 19:00 - 20:00 Oткриващо събитие 21:30 - 00:00 Cnnctr 22:00 - 00:00 Откриващо парти 20 09:30 - 19:00 КАК СЪРДЕЛ НАПРАВИ РЕМОНТ 10:00 - 18:00 ПРЕРАМКИРАН ПРОЦЕС 11:00 - 19:00 ВАРИАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ 11:00 - 19:00 ACMÉ PARIS В ПЛАКАТИ 11:00 - 19:00 ЩРИХ И СТИХ 11:00 - 19:00 ЛЮБИМ ГРАД 11:00 - 19:00 Пътуване през миналото и бъдещето на дизайна на бижута 11:00 - 19:00 ИГРАТА НАСЪРЧЕНА 11:00 - 00:00 BEING POST-DIGITAL 11:00 - 19:00 Интериорни аксесоари в женски род 11:00 - 19:00 РЕТРО БОНБОНИ – ЗА ДЕТСКИТЕ СПОМЕНИ 11:00 - 19:00 Дипломни проекти: Рая Стефанова “Жива пръст” 11:00 - 19:00 Млади балкански дизайнери 2015: „Общи територии” 11:00 - 19:00 БАЛАНС 11:00 - 17:30 Напечатай сам 11:30 - 13:00 Ръкоделия 15:00 - 19:00 ВТОРИ ЖИВОТ 16:00 - 17:00 ОТ НИЩО НЕЩО 17:00 - 18:30 Храна за размисъл 17:30 - 18:30 ОТ НИЩО НЕЩО 19:00 - 20:00 BEING POST-DIGITAL 21:00 - 22:00 ДЖОРДИ КАНУДАС 21:30 - 00:00 Cnnctr 21 09:30 - 19:00 BEING POST-DIGITAL 09:30 - 19:00 Храна за размисъл 09:30 - 19:00 КАК СЪРДЕЛ НАПРАВИ РЕМОНТ 11:00 - 19:00 ВАРИАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ 11:00 - 19:00 ACMÉ PARIS В ПЛАКАТИ 11:00 - 19:00 ЩРИХ И СТИХ 11:00 - 19:00 ЛЮБИМ ГРАД 11:00 - 19:00 Пътуване през миналото и бъдещето на дизайна на бижута 11:00 - 19:00 ИГРАТА НАСЪРЧЕНА 11:00 - 19:00 Интериорни аксесоари в женски род 11:00 - 19:00 РЕТРО БОНБОНИ – ЗА ДЕТСКИТЕ СПОМЕНИ 11:00 - 19:00 Дипломни проекти: Рая Стефанова “Жива пръст” 11:00 - 19:00 Млади балкански дизайнери 2015: „Общи територии” 11:00 - 19:00 БАЛАНС 11:00 - 16:00 Как да бъдем успешни в Etsy 11:00 - 17:30 Напечатай сам 15:00 - 19:00 ВТОРИ ЖИВОТ 16:00 - 16:30 ПРЕРАМКИРАН ПРОЦЕС 16:30 - 00:00 IKEA ART EVENT 2015 16:30 - 19:00 IKEA ART EVENT 2015 21:00 - 22:00 Хартията в пост-дигиталния свят 21:30 - 00:00 Cnnctr
22 09:30 - 19:00 BEING POST-DIGITAL 09:30 - 19:00 Храна за размисъл 09:30 - 19:00 КАК СЪРДЕЛ НАПРАВИ РЕМОНТ 10:00 - 14:00 Мапинг на градското ДНК 11:00 - 19:00 ВАРИАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ 11:00 - 19:00 ACMÉ PARIS В ПЛАКАТИ 11:00 - 19:00 ЩРИХ И СТИХ 11:00 - 19:00 ЛЮБИМ ГРАД 11:00 - 19:00 Пътуване през миналото и бъдещето на дизайна на бижута 11:00 - 19:00 IKEA ART EVENT 2015 11:00 - 19:00 ИГРАТА НАСЪРЧЕНА 11:00 - 19:00 Интериорни аксесоари в женски род 11:00 - 19:00 РЕТРО БОНБОНИ – ЗА ДЕТСКИТЕ СПОМЕНИ 11:00 - 19:00 Дипломни проекти: Рая Стефанова “Жива пръст” 11:00 - 19:00 Млади балкански дизайнери 2015: „Общи територии” 11:00 - 19:00 БАЛАНС 11:30 - 13:00 Ръкоделия 18:00 - 19:00 ПИПНИ, СЕДНИ, ПИЙ / TOUCH, SIT, DRINK 20:00 - 21:30 Продължи контура на щастието с Coca-Cola 21:00 - 22:00 Вечер с Resonate 21:30 - 00:00 Cnnctr 23 09:00 - 19:00 Продължи контура на щастието с Coca-Cola 09:30 - 19:00 BEING POST-DIGITAL 09:30 - 19:00 Храна за размисъл 09:30 - 19:00 КАК СЪРДЕЛ НАПРАВИ РЕМОНТ 10:00 - 23:00 ПИПНИ, СЕДНИ, ПИЙ / TOUCH, SIT, DRINK 10:00 - 14:00 Мапинг на градското ДНК 11:00 - 19:00 ВАРИАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ 11:00 - 19:00 ACMÉ PARIS В ПЛАКАТИ 11:00 - 19:00 ЩРИХ И СТИХ 11:00 - 19:00 ЛЮБИМ ГРАД 11:00 - 19:00 Пътуване през миналото и бъдещето на дизайна на бижута 11:00 - 19:00 IKEA ART EVENT 2015 11:00 - 19:00 ИГРАТА НАСЪРЧЕНА 11:00 - 19:00 Интериорни аксесоари в женски род 11:00 - 19:00 РЕТРО БОНБОНИ – ЗА ДЕТСКИТЕ СПОМЕНИ 11:00 - 19:00 Дипломни проекти: Рая Стефанова “Жива пръст” 11:00 - 19:00 Млади балкански дизайнери 2015: „Общи територии” 11:00 - 19:00 БАЛАНС 11:00 - 15:00 Destructive Creation 21:00 - 22:00 Мила Вахтера: Как се създава новият финландски стил 21:30 - 00:00 Cnnctr 24 09:00 - 19:00 Продължи контура на щастието с Coca-Cola 09:30 - 19:00 BEING POST-DIGITAL 09:30 - 19:00 Храна за размисъл 09:30 - 19:00 КАК СЪРДЕЛ НАПРАВИ РЕМОНТ 10:00 - 23:00 ПИПНИ, СЕДНИ, ПИЙ / TOUCH, SIT, DRINK 10:00 - 14:00 Мапинг на градското ДНК 11:00 - 19:00 ВАРИАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ 11:00 - 19:00 ACMÉ PARIS В ПЛАКАТИ 11:00 - 19:00 ЩРИХ И СТИХ 11:00 - 19:00 ЛЮБИМ ГРАД 11:00 - 19:00 Пътуване през миналото и бъдещето на дизайна на бижута 11:00 - 19:00 IKEA ART EVENT 2015 11:00 - 19:00 ИГРАТА НАСЪРЧЕНА 11:00 - 19:00 Интериорни аксесоари в женски род 11:00 - 19:00 РЕТРО БОНБОНИ – ЗА ДЕТСКИТЕ СПОМЕНИ 11:00 - 19:00 Дипломни проекти: Рая Стефанова “Жива пръст” 11:00 - 19:00 Млади балкански дизайнери 2015: „Общи територии” 11:00 - 19:00 БАЛАНС 11:30 - 13:00 Ръкоделия 18:00 - 00:00 ВАРИАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ 18:00 - 00:00 ACMÉ PARIS В ПЛАКАТИ 18:00 - 00:00 ЛЮБИМ ГРАД 18:00 - 00:00 Пътуване през миналото и бъдещето на дизайна на бижута 18:00 - 00:00 IKEA ART EVENT 2015 18:00 - 00:00 ИГРАТА НАСЪРЧЕНА 18:00 - 00:00 ПРЕРАМКИРАН ПРОЦЕС 18:00 - 00:00 Интериорни аксесоари в женски род 18:00 - 00:00 РЕТРО БОНБОНИ – ЗА ДЕТСКИТЕ СПОМЕНИ 18:00 - 00:00 Дипломни проекти: Рая Стефанова “Жива пръст” 18:00 - 00:00 БАЛАНС 18:00 - 19:30 Акробати 21:00 - 22:00 Динамичен дизайн: Следващата революция в дизайна 21:30 - 00:00 Cnnctr 25 09:00 - 19:00 Продължи контура на щастието с Coca-Cola 09:30 - 19:00 BEING POST-DIGITAL 09:30 - 19:00 Храна за размисъл 09:30 - 19:00 КАК СЪРДЕЛ НАПРАВИ РЕМОНТ 10:00 - 23:00 ПИПНИ, СЕДНИ, ПИЙ / TOUCH, SIT, DRINK 10:00 - 14:00 Мапинг на градското ДНК 11:00 - 19:00 ВАРИАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ 11:00 - 19:00 ACMÉ PARIS В ПЛАКАТИ 11:00 - 19:00 ЩРИХ И СТИХ 11:00 - 19:00 ЛЮБИМ ГРАД 11:00 - 19:00 Пътуване през миналото и бъдещето на дизайна на бижута 11:00 - 19:00 IKEA ART EVENT 2015 11:00 - 19:00 ИГРАТА НАСЪРЧЕНА 11:00 - 19:00 Интериорни аксесоари в женски род 11:00 - 19:00 РЕТРО БОНБОНИ – ЗА ДЕТСКИТЕ СПОМЕНИ 11:00 - 19:00 Дипломни проекти: Рая Стефанова “Жива пръст” 11:00 - 19:00 Млади балкански дизайнери 2015: „Общи територии” 11:00 - 19:00 БАЛАНС 15:00 - 17:00 Динамичен дизайн: Следващата революция в дизайна 19:00 - 20:00 ЩРИХ И СТИХ 20:00 - 21:00 ВЕЧЕР НА ИНОВАЦИИТЕ 21:00 - 22:00 ЩРИХ И СТИХ 21:30 - 00:00 Cnnctr 26 09:00 - 19:00 Продължи контура на щастието с Coca-Cola 09:30 - 19:00 BEING POST-DIGITAL 09:30 - 19:00 Храна за размисъл 09:30 - 19:00 КАК СЪРДЕЛ НАПРАВИ РЕМОНТ 10:00 - 23:00 ПИПНИ, СЕДНИ, ПИЙ / TOUCH, SIT, DRINK 10:00 - 14:00 Мапинг на градското ДНК 11:00 - 19:00 ВАРИАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ 11:00 - 19:00 ACMÉ PARIS В ПЛАКАТИ 11:00 - 19:00 ЩРИХ И СТИХ 11:00 - 19:00 ЛЮБИМ ГРАД 11:00 - 19:00 Пътуване през миналото и бъдещето на дизайна на бижута 11:00 - 19:00 IKEA ART EVENT 2015 11:00 - 19:00 ИГРАТА НАСЪРЧЕНА 11:00 - 19:00 Интериорни аксесоари в женски род 11:00 - 19:00 РЕТРО БОНБОНИ – ЗА ДЕТСКИТЕ СПОМЕНИ 11:00 - 19:00 Дипломни проекти: Рая Стефанова “Жива пръст” 11:00 - 19:00 Млади балкански дизайнери 2015: „Общи територии” 11:00 - 19:00 БАЛАНС 11:30 - 13:00 Ръкоделия 15:00 - 19:00 ТИПОГРАФСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ 17:00 - 18:00 Предаването МОЛЕСКИН на живо 17:30 - 18:30 СЛЪНЧЕВА МИ Е СИСТЕМАТА 19:00 - 00:00 ПАКЕТИРАН ДИЗАЙН | съди по опаковката 19:00 - 00:00 ПАКЕТИРАН ДИЗАЙН | съди по опаковката 19:00 - 00:00 Линия, която разказва 19:00 - 00:00 KARLSSON & WILKER В ПЛАКАТИ 20:00 - 00:00 Кухня за култура 21:00 - 00:00 ЛЮБИМ ГРАД 21:00 - 00:00 Мапинг на градското ДНК 21:30 - 00:00 Cnnctr 22:30 - 00:00 Absolut Закриващо парти 27 09:00 - 19:00 Продължи контура на щастието с Coca-Cola 09:30 - 19:00 BEING POST-DIGITAL 09:30 - 19:00 Храна за размисъл 09:30 - 19:00 КАК СЪРДЕЛ НАПРАВИ РЕМОНТ 10:00 - 23:00 ПИПНИ, СЕДНИ, ПИЙ / TOUCH, SIT, DRINK 11:00 - 12:00 Фредерик де Уилде 11:00 - 19:00 ВАРИАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ 11:00 - 19:00 ПАКЕТИРАН ДИЗАЙН | съди по опаковката 11:00 - 19:00 ACMÉ PARIS В ПЛАКАТИ 11:00 - 19:00 ЩРИХ И СТИХ 11:00 - 19:00 ЛЮБИМ ГРАД 11:00 - 19:00 Пътуване през миналото и бъдещето на дизайна на бижута 11:00 - 19:00 IKEA ART EVENT 2015 11:00 - 19:00 ИГРАТА НАСЪРЧЕНА 11:00 - 19:00 Интериорни аксесоари в женски род 11:00 - 19:00 РЕТРО БОНБОНИ – ЗА ДЕТСКИТЕ СПОМЕНИ 11:00 - 19:00 Линия, която разказва 11:00 - 19:00 KARLSSON & WILKER В ПЛАКАТИ 11:00 - 19:00 Дипломни проекти: Рая Стефанова “Жива пръст” 11:00 - 19:00 Млади балкански дизайнери 2015: „Общи територии” 11:00 - 19:00 БАЛАНС 11:00 - 12:00 Нарисувай ми чувство 12:00 - 13:00 Юри Сузуки 13:00 - 14:00 КАРЛ-ЙОХАН РОСЕН 15:00 - 16:00 ACMÉ PARIS 16:00 - 00:00 thatgamecompany 17:00 - 18:00 Хатла Хелгадотир 17:00 - 19:00 GG Sisters работилница 18:30 - 19:30 АДИ ВАГЕНКНЕХТ 19:30 - 20:30 КАРЛСОН И ВИЛКЕР 21:00 - 00:00 Кухня за култура 21:00 - 22:00 Представяне на ONE ARCHITECTURE WEEK 2015 21:30 - 00:00 Cnnctr 28 09:00 - 19:00 Продължи контура на щастието с Coca-Cola 09:30 - 19:00 BEING POST-DIGITAL 09:30 - 19:00 Храна за размисъл 09:30 - 19:00 КАК СЪРДЕЛ НАПРАВИ РЕМОНТ 10:30 - 23:00 ПИПНИ, СЕДНИ, ПИЙ / TOUCH, SIT, DRINK 11:00 - 19:00 ВАРИАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ 11:00 - 19:00 ПАКЕТИРАН ДИЗАЙН | съди по опаковката 11:00 - 19:00 ACMÉ PARIS В ПЛАКАТИ 11:00 - 19:00 ЩРИХ И СТИХ 11:00 - 19:00 ЛЮБИМ ГРАД 11:00 - 19:00 Пътуване през миналото и бъдещето на дизайна на бижута 11:00 - 19:00 IKEA ART EVENT 2015 11:00 - 19:00 ИГРАТА НАСЪРЧЕНА 11:00 - 19:00 Интериорни аксесоари в женски род 11:00 - 19:00 РЕТРО БОНБОНИ – ЗА ДЕТСКИТЕ СПОМЕНИ 11:00 - 19:00 Линия, която разказва 11:00 - 19:00 KARLSSON & WILKER В ПЛАКАТИ 11:00 - 19:00 Дипломни проекти: Рая Стефанова “Жива пръст” 11:00 - 19:00 Млади балкански дизайнери 2015: „Общи територии” 11:00 - 19:00 БАЛАНС 11:00 - 20:00 Дизайн базар 12:00 - 13:00 ЧУДНИ КРАТКИ ФИЛМИ 21:30 - 00:00 Cnnctr
Дизайн обекти Отворена програма Деца Форум Изложби

Галерия