Съвременна градска археология

“Съвременна градска археология” е проект за индентифициране и картотекиране на местата за култура във всички 24 района на Столична община. 
Обекти като читалища и училища не се използват адекватно, пустеят сгради, а липсата на стопанственост унищожава паметници на културата и други потенциални места. В същото време културните индустрии изпитват остра нужда от пространства, в които да реализират своите дейности и проекти. 
Проектът “Съвременна градска археология” разгледа места, които никога досега не са били обединявани в една обща карта, а много от тях са скрити и неглижирани. Това са образователни, научни и културни центрове, музеи, галерии, театри, кина, концертни зали, религиозни и комерсиални обекти, работилници, открити пространства, паркове, спортни съоръжения, инженерна инфраструктура и други. 
Резултатът от проекта е базата данни за съществуващи и потенциални обекти на културата на територията на Столична община. Събраната информация е максимално достъпна онлайн.
Тя е насочена към културните мениджъри, продуценти или артисти, администрацията на Столична община,  граждани, родители с деца, студенти, фирми и компании – всички,  които търсят познати и непознати предизвикателни места, където да създават или да ползват култура. 
Проектът се изпълни от фондация „София за култура и изкуство” съвместно със сдружение „Трансформатори“, с партньорското съдействие на Асоциация за развитие на София , фондация „Бюро Култура”, Sofia Architecture Week 2012 и с финансовата помощ на Столична програма “Култура”.

Галерия