Sofia Architecture Week (15 октомври - 22 октомври) е ежегоден международен фестивал за архитектура. Стартирал като двудневна конференция през септември 2008 г., той прераства в едноседмична платформа за среща и обмен на идеи в областта на архитектурата, интериора, ландшафта и градската среда. Основна цел на събитието е чрез широк обществен и професионален дебат да инициира устойчиви архитектурни и социални практики. Наситената и разнообразна програма включва презентации, изложби, дискусии, работилници, прожекции и намеси в градската средакакто и творчески ателиета за най-малките.

Всяка година Sofia Architecture Week представя тенденциите в съвременната архитектура с фокус върху конкретна тема – през 2010 г. това е "В периферията". Участниците и аудиторията на фестивала ще бъдат поканени да проследят, изследват и моделират взаимовръзките между пространствата за култура и техните автори, ползватели, мениджъри, публика и творческо съдържание.

Организатори на фестивала са ЕДНО, в партньорство с фондация “Америка за България” и Столична община. Програмата е част от културния календар на София, кандидат за Европейска столица на културата 2019.

Галерия