МАНИФЕСТ 2011

Архитектурата не значи просто застрояване. Тя може да предложи повече от прагматични решения на днешните ни икономически стремежи. Тя e способна да ни насочи към нови реалности, или поне да намекне за неразкрити възможности. Архитектурата е в състояние да допринесе към икономическия си, социален и културен контекст не само чрез физическото си присъствие в него.

Понякога обаче е нужно повече от архитектурата. Понякога решенията са извън възможностите на архитектурата, независимо колко голямо е желанието за промяна.

По време на тазгодишното издание на Sofia Architecture Week ще поставим въпроса доколко aрхитектурата може да промени света. За целта ще погледнем от две страни:

Способността й да излиза извън ограниченията. SAW 2011 ще представи примери, и то не задължително дело на архитекти, които показват стремеж за преодоляване на ограниченията, за поставяне на нови цели и за търсенето на ново поле за действие.

Примери, които понякога се състоят в “непоръчана” архитектура, архитектура, която няма нужда от инвеститор, за да съществува. Способността й да уползотворява максимално съществуващите рамки. SAW 2011 ще предложи сцената си и на архитектите, които търсят своето поле за действие в изследването на общоприетото и традиционното – в рамките на ограниченията, поставени от професията. На дизайнери, които приeмайки рамките на своята професия успяват да създадат висококачествен продукт.

При първия подход, архитектурата понякога наистина е способна да промени очакванията ни. Във втория, архитектурата отговаря на очакванията, макар и често по необичаен начини. Всеки от тези два подхода е отражение на различните разбирания за голeмите амбиции в архитектурата: възможността й да предвижда, да гледа напред, да носи промяна. Дoри aрхитектурата да трябва да се съобразява с ограниченията на заобикалящия ни свят, то тези ограничения не важат за архитектурното мислене.

SAW2011 ще тества до каква степен архитектурата (все още) може да бъде използвана като средство за промяна на градската среда във време, в което утопичните идеали са заменени от маркетинг на градовете, а подобренията в градския пейзаж са често зависими
основно от възможността за печалба.

Любо Георгиев и Ханс Ибелингс

Галерия