ЧЕШКИ АРХИТЕКТУРЕН КУБИЗЪМ

ЧЕШКИ АРХИТЕКТУРЕН КУБИЗЪМ

МЯСТО: ЧЕШКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
ДАТА: 19.10 - 11.11.2011

ГЕРИТ ЕНГЕЛ: БЕРЛИН. ФОТОГРАФИИ

ГЕРИТ ЕНГЕЛ: БЕРЛИН. ФОТОГРАФИИ

МЯСТО: + ТОВА
ДАТА: 26.10 - 26.11

НЕВИДИМА СОФИЯ

НЕВИДИМА СОФИЯ

МЯСТО: СКЛАДА
ДАТА: 27.10 – 06.11.

МНОГО ДУМИ ЗА МОДЕРНО

МНОГО ДУМИ ЗА МОДЕРНО

  • МЯСТО: ПЕРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР
  • ДАТА: 1.11.2011
АРХИТЕКТУРА ОТ ЧИСТО ЗЛАТО

АРХИТЕКТУРА ОТ ЧИСТО ЗЛАТО

МЯСТО: ПEРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР
ДАТА: 01.11-03.11.2011


ТАРАМЕТРИЧЕН БАСЕЙН

ТАРАМЕТРИЧЕН БАСЕЙН

МЯСТО: SUSPACIOUS
ДАТА: 1 – 6.11.2011

АСАБ

АСАБ

МЯСТО: ПЕРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР
ДАТА: 1.11.2011

ФРИЦ ХАEГ

ФРИЦ ХАEГ

МЯСТО: ПЕРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР
ДАТА: 1.11. 2011


НЕОГРАНИЧЕНИ БАЛКАНИ?

НЕОГРАНИЧЕНИ БАЛКАНИ?

МЯСТО: ПЕРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР
ДАТА: 1.11.2011-6.11.2011

Минало с продължение

Минало с продължение

МЯСТО: ПЕРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР
ДАТА: 1 – 6.11.2011

УНИВЕРСИТЕТСКИ РАБОТИЛНИЦИ

УНИВЕРСИТЕТСКИ РАБОТИЛНИЦИ

МЯСТО: ПЕРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР
ДАТА: 1 – 6.11.2011

ФРЕШЛАТИНО

ФРЕШЛАТИНО

МЯСТО: ИНСТИТУТ СЕРВАНТЕС
ДАТА: 1.11 - 1.12.2011


СЪВРЕМЕННА АВСТРИЙСКА УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА ОТ ДЪРВО

СЪВРЕМЕННА АВСТРИЙСКА УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА ОТ ДЪРВО

МЯСТО: ГАЛЕРИЯ АЛМА МАТЕР, СУ
ДАТА: 01.11-06.11.2011

 

СЪВРЕМЕННА АВСТРИЙСКА УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА ОТ ДЪРВО

СЪВРЕМЕННА АВСТРИЙСКА УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА ОТ ДЪРВО

МЯСТО: ГАЛЕРИЯ АЛМА МАТЕР, СУ

ДАТА: 01.11-06.11.2011

АРХИТЕКТУРА ОТ ЧИСТО ЗЛАТО

АРХИТЕКТУРА ОТ ЧИСТО ЗЛАТО

МЯСТО: ПEРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР
ДАТА: 01.11-03.11.2011


НАМЕСИ В ГРАДСКА СРЕДА

НАМЕСИ В ГРАДСКА СРЕДА

МЯСТО: РАЗЛИЧНИ ЛОКАЦИИ
ДАТА: 1 - 4.11.2011

1 2 3

Галерия