ЗА ФЕСТИВАЛА

Sofia Architecture Week е ежегоден международен фестивал за архитектура. Той е платформа за идеи и място за срещи на активни хора, ангажирани с проблемите на градската среда. Събитието има за цел да създава критична маса от възможни сценарии, които да се развият в добри архитектурни и социални практики. Фестивалът e организиран от ЕДНО, фондация “Америка за България” и Столична община. Програмата е част от културния календар на София, кандидат за Европейска столица на културата 2019.

Чрез реалния досег с опита на водещи световни архитекти и урбанисти Sofia Architecture Week стимулира нов тип мислене, възприятие и реакция към архитектурата, нейната сила и динамично въздействие. Стартирало като двудневна конференция през септември 2008, събитието прерастна в отворен за широката публика едноседмичен фестивал с наситена и разнообразна програма с лекции, изложби, дискусии, презентации, прожекции и градски акции.

Сред досегашните международни гости на фестивала са:

 

Sofia Architecture Week 2011 ще се проведе от 1 до 6 ноември в Пърформ Бизнес Център. Темата тази година е Архитектура с неограничени възможности?

За втора поредна година Фондация „Америка за България” подпомага трите фестивала – Sofia Design Week, Sofia Dance Week и Sofia Architecture Week. Чрез тези проекти фондацията цели да подкрепи иновативни събития в софийския културен календар, които дават възможност на професионалисти и любители да участват в специализирани лекции, изложби и работилници.

Фондация „Америка за България” е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие.

Една от целите на фондацията е да подкрепя частната инициатива в изкуството и културата. Мисията на Фондация „Америка за България” е насочена към постигане на по-високо признание на българските творци в страната и чужбина, насърчаване на изявата на родните ни таланти на световната сцена и утвърждаване на международния културен имидж на България. Чрез многобройните си проекти в сферата „Изкуство и култура” фондацията има амбиция да даде възможност на българската публика да се запознае и с най-добрите образци на американското изкуство и култура. Повече информация може да намерите на www.americaforbulgaria.org

Галерия