Орлин Манолов

Куратор

Архитект, завършва катедра „Обществени сгради” в УАСГ (2007). От 2005 до 2010 работи в ZOOMStudio в София, а през 2011–1012 в Lens Architecten в Брюксел. Паралелно, заедно с Павел Янчев, работи по алтернативни методи за продуциране на публична архитектура, организирайки пленера UURRBBAANN (2008) и конкурса за Метростанция 20 (2011). През периода 2009–2012 изпълнява самостоятелно и свои проекти.

Галерия