ГРАД НА БЪДЕЩЕТО,

Професионален форум, Дом на културата


30.11 СЪБОТА

REDUSE, REUSE, RECYCLE VOL 2

11:00-11:45 AMIN TAHA, PETER RAE, AMIN TAHA ARCHITECTS, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

11:45-12:00 Q&A

12:00-12:45 EDUARDO GUTIERREZ, ON-A, ИСПАНИЯ

12:45-13:00 Q&A

13:00-13:45 ADAM HATVANI, SPORAARCHITECTS, УНГАРИЯ

13:45-14:00 Q&A

14:00-15:00 Дискусия

 

15:30-16:00 Професионална презентация

Биоклиматична архитектура - Тодор Димитров, Alukonigstahi

 

ANALOG/DIGITAL

16:00- 16:45 JAN SCHELLHOFF, UNSTUDIO, ХОЛАНДИЯ

16:45-17:00 Q&A

17:00-17:45 László Kalmár, ZSK Architects , УНГАРИЯ

17:45-18:00 Q&A

18:00-18:45 Jan Mach, Daniel Baudis, Mjolk Architects, ЧЕХИЯ

18:45-19:00 Q&A

19:00-20:00 Дискусия

 

01.12 НЕДЕЛЯ

WHAT’S NEXT?

11:00-11:45 ATELIER OSLO, НОРВЕГИЯ

11:45-12:00 Q&A

12:00-12:45 MICHAEL ZINGANEL, АВСТРИЯ

12:45-13:00 Q&A

13:00-13:45 Bernardo Secchi, Paola Viganò, Secchi-Vigano, ИТАЛИЯ

13:45-14:00 Q&A

14:00-15:00 Дискусия

 

АМИН ТАХА, ПИТЪР РЕЙ, AMIN TAHA ARCHITECTS, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АМИН ТАХА, ПИТЪР РЕЙ, AMIN TAHA ARCHITECTS, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 • 30.11, 11:00-12:00 ДОМ НА КУЛТУРАТА
 • reduce, reuse, recycle
ЕДУАРДО ГУТИЕРЕЗ, ON-A, ИСПАНИЯ

ЕДУАРДО ГУТИЕРЕЗ, ON-A, ИСПАНИЯ

 • 30.11, 12:00-13:00, ДОМ НА КУЛТУРАТА
 • reduce, reuse, recycle
АДАМ ХАТВАНИ, SPORAARCHITECTS, УНГАРИЯ

АДАМ ХАТВАНИ, SPORAARCHITECTS, УНГАРИЯ

 • 30.11.2013, 13:00-14:00, ДОМ НА КУЛТУРАТА
 • reduce, reuse, recycle
Ян Шелхоф, UNSTUDIO, ХОЛАНДИЯ

Ян Шелхоф, UNSTUDIO, ХОЛАНДИЯ

 • 30.11.2013, 16:00-17:00, ДОМ НА КУЛТУРАТА
 • analog/digital
ДАНИЕЛ БАУДИШ и ЯН МАХ, MJÖLK ARCHITECTS, ЧЕХИЯ

ДАНИЕЛ БАУДИШ и ЯН МАХ, MJÖLK ARCHITECTS, ЧЕХИЯ

 • 30.11.2013, 18:00-19:00, ДОМ НА КУЛТУРАТА
 • analog/digital
ЛАСЛО КАЛМАР, ZSK ARCHITECTS, УНГАРИЯ

ЛАСЛО КАЛМАР, ZSK ARCHITECTS, УНГАРИЯ

 • 30.11.2013, 17:00-18:00
 • Дом на културата
 • Analog/Digital
НИЛС УЛЕ БРАНДСЕГ, ATELIER OSLO, НОРВЕГИЯ

НИЛС УЛЕ БРАНДСЕГ, ATELIER OSLO, НОРВЕГИЯ

 • 01.12.2013, 11:00-12:00, ДОМ НА КУЛТУРАТА
 • What's next?
МИХАЕЛ ЦИНГАНЕЛ, АВСТРИЯ

МИХАЕЛ ЦИНГАНЕЛ, АВСТРИЯ

 • 01.12.2013, 12:00-13:00, ДОМ НА КУЛТУРАТА
 • What's next?
БЕРНАРДО СЕКИ и ПАОЛА ВИГАНО, SECCHI-VIGANO, ИТАЛИЯ

БЕРНАРДО СЕКИ и ПАОЛА ВИГАНО, SECCHI-VIGANO, ИТАЛИЯ

 • 01.12.2013, 13:00-14:00, ДОМ НА КУЛТУРАТА
 • What's next?

Галерия