Ноември 2013
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
18 19 20 21 18:30 - 19:30 Съвременна норвежка архитектура, том 7 /Норвегия/ 22 19:00 - 22:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ SOFIA ARCHITECTURE WEEK 2013 22:00 - 00:00 SOFIA ARCHITECTURE WEEK 2013 PARTY 23 11:00 - 12:00 АЛТЕРНАТИВНА КАРТА НА ПЛОВДИВ 11:00 - 13:00 КЪЩА НА БЪДЕЩЕТО, PROCES 13:00 - 14:00 Университетска работилница 2013 /България/ 14:00 - 15:00 АЛТЕРНАТИВНА КАРТА НА ПЛОВДИВ 15:00 - 16:00 Университетска работилница 2013 /България/ 16:00 - 18:00 КЪЩА НА БЪДЕЩЕТО, PROCES 16:00 - 17:00 ПЛИОЦЕНСКИ ПАРК - ДОРКОВО, арх. Явор Йорданов 18:00 - 19:00 Неосъществените архитектурни конкурси - Пловдив 19:00 - 20:00 Ева Мадсхюс, Съвременна норвежка архитектура 21:00 - 22:00 OKO НАД ПРАГА, ОЛГА ШПАТОВА, ЧЕХИЯ 24 11:00 - 12:00 20 под 36 /България/ 11:00 - 13:00 Еко графити за града на бъдещето 14:00 - 15:00 Градски жертви /България/ 15:00 - 16:00 M.A.H.A.L.A._2.0 /България/ 17:00 - 18:00 Proces Architecture 21:00 - 22:00 AUTO*MAT, Мартин Маречек, Чехия
25 19:00 - 20:00 Във и извън контекста 21:00 E2 DESIGN 26 11:00 - 13:00 Обратно на училище 18:00 - 19:00 ЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО, ВАРВАРА ВЪЛЧАНОВА 19:00 - 20:00 НИКОЛАЙ ОСТРЕВ, СЛАВИН БАЙЛОВ, ВЛАДИСЛАВ ИГНАТОВ, OBIA 21:00 - 22:00 E2 DESIGN 27 19:00 - 20:00 ДИМИТЪР КАРАНИКОЛОВ, MESHROOM 21:00 - 22:30 E2 DESIGN 28 11:00 - 13:00 Обратно на училище 19:00 - 20:00 ВЛАДИСЛАВ КОСТАДИНОВ, STUDIO 8 1/2 21:00 - 22:00 E2 DESIGN 29 19:00 - 20:00 E2 DESIGN 19:00 - 21:00 Площад Централен Пловдив 30 11:00 - 13:00 Мечето Барни и градът на бъдещето 11:00 - 14:00 Посещение на Плиоценски парк - Дорково 11:00 - 20:00 Future City Форум 14:00 - 16:00 Моят град на бъдещето - работилница на Банка ДСК 15:30 - 16:00 БИОКЛИМАТИЧНА АРХИТЕКТУРА– ТОДОР ДИМИТРОВ, ALUKONIGSTAHL 22:00 - 00:00 SAW 2013 Party, Ori/Izolirband & Visitor Q  
Презентации Изложби Деца Филми Събития Паралелна програма Future City Forum
Декември 2013
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
            1 11:00 - 13:00 Зeлена банка на бъдещето - работилница на Банка ДСК 11:00 - 15:00 Future City Форум 15:00 - 17:00 АЛТЕРНАТИВНА КАРТА НА ПЛОВДИВ 18:00 - 19:00 МИХАЕЛ ЦИНГАНЕЛ, ВАКАНЦИИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ (HOLIDAY AFTER THE FALL), АВСТРИЯ
Презентации Изложби Деца Филми Събития Паралелна програма Future City Forum

Галерия