Град на бъдещето

Future City

Какъв е градът на бъдещето?

Какви проблеми решава той?

Кой и как живее в него?

Кои са утопиите днес? Градът е сложна система, която търси своя баланс между екология, икономика и социални структури, за да реши отдавна дефинирани проблеми. Дори с напредъка в технологиите градът продължава да търпи разрушителните ефекти на хуманитарни, природни и икономически катаклизми. Неговото бъдеще обещава да е подобно, ако не бъдем критични към настоящето. Модернизмът и постмодернизмът оформят облика на съвременния град, а мислейки за развитието му се вглеждаме в поуките от миналото и потенциалните възможности на бъдещето.

Човечеството преодолява всяка криза, като разширява отпечатъка си върху природата. Завзема все повече територия, а същевременно оставя без бъдеще вече употребена земя.  Това отношение към заобикалящата ни среда не може да продължава до безкрай. Вълните на политическа загриженост за природата не дават отговор. Екологията и устойчивостта се превръщат в криворазбрани клишета, понякога противопоставени на човешкото развитие. Липсата на креативност и диалог между носителите на крайни мнения задълбочава проблемите вместо да търси решения. Устойчивата архитектура не е приоритет, а се превръща в ограничител, който намира свои опоненти в региони като Източна Европа, Азия и Африка. На нейно място се практикуват идеи със съмнителна устойчивост и още по-голям въглероден отпечатък. Строителството продължава да бъде най-енергоемката индустрия в света и да поглъща около 40% от произведената енергия.

В този контекст Sofia Architecture Week 2013:

  • търси истинските и често неразбрани ценности в устойчивото изграждане на градовете
  • показва архитектура, урбанизъм и градски дизайн, които позволяват да се живее в съвременни нисковъглеродни градове с човешки мащаб. 
  • се стреми да преоткрие и използва наново забравените и изтощени градски пейзажи, наследени от индустриалната революция и модернизма
  • кани жителите на градовете да са активни участници в процеса на формирането и преоткриването на градската среда

Sofia Architecture Week 2013 търси концепции за бъдещия устойчив град, който уважава историята, природата, правата и възможностите на гражданите си, стимулира градската икономика и е отворен към иновативните технологии и практики.

Галерия