SOFIA DANCE WEEK 2013

 
Шестото издание на международния фестивал за съвременен танц SOFIA DANCE WEEK ще се проведе между     5 и 19 октомври. Програмата включва спектакли от Европа, Азия и Америка, които демонстрират различията и многообразието на идеите за танц в иначе глобализирания свят. 
Фестивалът е структуриран в отделни модули: международна програма, български шоукейс, филми за танц, детски спектакли и ателиета, уъркшопи за студенти и професионалисти, лекции и дискусии. Те обхващат всички аспекти на средата – от въвеждането на най-младата публика, през обучението, правенето, възприемането и говоренето за този вид изкуство. 
Съвременният танц не признава граници между жанрове, техники, изкуства и естетики. Преобръща правила и роли, прави невъзможното възможно, в което е и неговият смел и атрактивен жест. Вярваме, че съвременният танц е мощно средство за себепознание и критическа рефлексия към света.  
 
Български шоукейс 
11 – 13 октомври
 
За първа година SOFIA DANCE WEEK организира шоукейс на българския съвременен танц. Витрината на най-актуалното от българската танцова сцена ще представи на публиката местната практика в едно от най-динамично развиващите се изкуства в световен мащаб. Шоукейсът има за цел да съдейства за срещата на българските представления и артисти с чужди публики и контексти. 

Галерия